U nás máte istotu, že kanalizačné potrubie je v dobrých rukách naslovovzatých profesionálov. Poskytujeme komplexné kanalizačné služby.

 • Sanácia potrubia - moderná bezvýkopová oprava potrubia
 • Oprava a montáž kanalizácie
 • Montáž a oprava kanalizačnej prípojky
 • Montáž a oprava vodovodnej prípojky

Pôsobíme v celej Slovenskej Republike:

 • Bratislavský kraj
 • Trnavský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Nitriansky kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Prešovský kraj
 • Košický kraj

U nás máte istotu, že kanalizačné potrubie je v dobrých rukách naslovovzatých profesionálov. Poskytujeme komplexné kanalizačné služby.

 • Sanácia potrubia - moderná bezvýkopová oprava potrubia
 • Oprava a montáž kanalizácie
 • Montáž a oprava kanalizačnej prípojky
 • Montáž a oprava vodovodnej prípojky

Pôsobíme v celej Slovenskej Republike:

 • Bratislavský kraj
 • Trnavský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Nitriansky kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Prešovský kraj
 • Košický kraj

Sanácia – rekonštrukcia stúpačiek

Jadro bytovej jednotky v bytovom dome tvoria stúpačky. Sú to prevažne oceľové potrubia, ktoré tvoria rozvody vody, plynu, kanalizácie, odvodu dažďovej vody a vetrania. Odhaduje sa, že životnosť stúpačiek je približne 20 až 30 rokov. Mnohé rozvody plynu, vody, kanalizácie a vetrania v bytových domoch sú dnes na hranici svojej životnosti. 

Čo je kanalizačná stúpačka?

Kanalizačná stúpačka je súčasťou bytového jadra v bytových a rodinných domoch. Jej funkcia
je prepojenie kanalizačného potrubia so zvislým kanalizačným vedením, ktoré je napojené na ležaté odpadové potrubie, ústiace z umývadla, kúpeľne a toalety. Kanalizačná stúpačka slúži na odvedenie odpadových vôd a splaškov do kanalizačného potrubia.

Kanalizačná stúpačka – upchatie a havarijný stav

Kanalizačná stúpačka odvádza odpadové vody a splašky z kuchyne, z kúpeľne a toalety do kanalizačného potrubia. Často sa stane, že na nerovnostiach a posuvoch, sa začnú hromadiť usadeniny, mastnoty a na starších stúpačkách aj hrdza. Problémy s kanalizačnou stúpačkou a kanalizáciou, sa prejavujú najmä zápachom.

Pri havarijných stavoch sa vzduje hladina odpadovej vody v kanalizácii, alebo odpadových rúrach na odvod dažďovej vody, v dôsledku upchatia a zmenšenia prietoku. V bytových domoch sa to môže prejaviť  na spodných poschodiach napĺňaním WC, vyrážaním splaškov cez odpadové odtoky sprchového kúta, vane, či umývadla.

Najhorší scenár, ktorý môže nasledovať, je vytopenie suterénu a spodných poschodí splaškovou vodou, čo signalizuje potrebu urgentného zásahu zo strany profesionálnej havarijnej služby, ktorá kanalizačné potrubie a stúpačky spriechodní výplachom, krtkovaním a frézovaním, aby sa predišlo ďalším a väčším škodám.

Sanácia kanalizačnej stúpačky – čistenie, krtkovanie, frézovanie

Kanalizačné stúpačky sú uceleným celkom, ktorý je dostupný prostredníctvom kanalizačnej šachty, servisných otvorov a vetrania v strešnej časti obytného domu. Sú to prístupné miesta, prostredníctvom ktorých sa dá vykonať, bez zásahu do bytov a bytového jadra, čistenie, krtkovanie a frézovanie kanalizačnej stúpačky.

V kanalizačnej stúpačke dochádza k usadzovaniu mastnôt, nečistôt, močového kameňa a odpadu z domácností obytného domu, čo môže mať za následok, že stúpačka sa upchá, v dôsledku zníženia prietoku v kanalizačnom potrubí. Potom stačí väčší kúsok toaletného papiera, alebo nebodaj spláchnutá dámska vložka, či detská plienka a môže vzniknúť havarijný stav.

Zvislá sústava kanalizačných potrubí v domácnostiach bytových a rodinných domov sa často čistí vysokotlakovou metódou a metličkovaním. Čistenie vysokotlakovou metódou a metličkovanie sa dá vykonať cez servisné otvory, cez kanalizačnú šachtu, alebo sa čistiaca tryska alebo metlička spustia do stúpačky zo strechy, cez vetrací otvor obytného domu.

Frézovanie bytových stúpačiek

Frézovanie stúpačiek - sanácia starého potrubia

Liatinové a staršie potrubia sa musia čistiť špeciálnou metódou, aby sa dostatočne odstránili nánosy, hrdza, liatinové usadeniny, prerastené korene. Metóda frézovania kanalizačného potrubia stúpačiek v obytných domoch sa používa v tých prípadoch, kde nie je možné použiť vysokotlakové čistenie, metličkovanie a krtkovanie.

Frézovanie kanalizačného potrubia v obytných domoch má hneď niekoľko výhod. Nemusí sa zasahovať do jednotlivých bytov a do bytového jadra a vďaka odstráneniu nánosov a hrdze, sa prietok kanalizačného potrubia stúpačky úplne obnoví. Nástrekom sa môže obvod potrubia stabilizovať a zakonzervovať.

Navyše, kanalizačné potrubie pracuje a dochádza k posunom. Vyskytuje sa to najmä v horizontálnych častiach kanalizácie, kde dochádza k poškodeniu, netesnostiam a prerastaniu koreňov rastlín, čo môže mať za následok úplné upchatie potrubia a havarijné stavy.

Ako prebieha frézovanie – sanácia kanalizačného potrubia stúpačky?

Frézovanie a čistenie kanalizačného potrubia a stúpačky v obytných a rodinných domoch je vykonávané špeciálnou frézou, ktorá odstráni aj najväčšie nečistoty a usadeniny. Špeciálny postup, pri frézovaní kanalizačného potrubia a stúpačiek, zaručuje dokonalé obnovenie prietoku kanalizácie, ktorý sa môže nástrekom zakonzervovať.

Pri úkone čistenia vysokotlakovou metódou, krtkovaní a frézovaní potrubia, nie je potrebný zvláštny zásah – stavebné a búracie práce sa nevyžadujú. Frézovanie kanalizačného potrubia a stúpačiek sa, pred samotným procesom čistenia a počas neho, monitoruje pomocou kamier.

Frézovanie kanalizačného potrubia je cenovo, aj časovo výhodnejšie, ako kompletná obnova kanalizácie s výkopovými prácami.

Kedy je vhodná sanácia – frézovanie kanalizačného potrubia stúpačky?

Čistenie kanalizačného potrubia frézovaním sa používa na odstránenie usadenín tukov a fosfátov z kuchynských odpadov a na čistenie bytových stúpačiek. Frézovanie je vhodné aj na čistenie potrubia z WC zaneseného močovým kameňom, na odstránenie usadeného vodného
kameňa v potrubí a v kanalizácii.

Frézovanie a opravy kanalizácie bez zbytočných búracích a výkopových prác, výrazne predlžujú životnosť kanalizačných stúpačiek a kanalizácie v bytových a v rodinných domoch. Vďaka frézovaniu kanalizačného potrubia môžete ušetriť nemalé finančné prostriedky na prípadnú kompletnú výmenu kanalizácie v nehnuteľnosti.

Pošlite nám správu

Sme tu pre vás

Často kladené otázky

Kedy je vhodná sanácia – frézovanie kanalizačného potrubia stúpačky?

Čistenie kanalizačného potrubia frézovaním sa používa na odstránenie usadenín tukov a fosfátov z kuchynských odpadov a na čistenie bytových stúpačiek. Frézovanie je vhodné aj na čistenie  potrubia z WC zaneseného močovým kameňom, na odstránenie usadeného vodného kameňa v potrubí a v kanalizácii.

Frézovanie a opravy kanalizácie bez zbytočných búracích a výkopových prác, výrazne predlžujú životnosť kanalizačných stúpačiek a kanalizácie v bytových a v rodinných domoch. Vďaka frézovaniu kanalizačného potrubia môžete ušetriť nemalé finančné prostriedky na prípadnú kompletnú výmenu kanalizácie v nehnuteľnosti.

 • Tento spôsob opravy si nevyžaduje finančne náročné výkopové a zemné práce.
Je potrebná sanácia stúpačky v bytovom dome?

Životnosť stúpačiek sa odhaduje na 20 až 30 rokov. Vplyvom prevádzky dochádza k usadeninám a nánosom, ktoré stúpačky opotrebovávajú. Je vhodné vykonávať pravidelný servisný zásah a kanalizačné stúpačky prečisťovať. Pri havarijných stavoch je mnoho krát riešením, na predĺženie prevádzky a životnosti, sanácia potrubia metličkovaním, frézovaním a následným konzervačným nastrekom.

Frézovanie a opravy kanalizácie bez zbytočných búracích a výkopových prác, výrazne predlžujú životnosť kanalizačných stúpačiek a kanalizácie v bytových a v rodinných domoch. Vďaka frézovaniu kanalizačného potrubia môžete ušetriť nemalé finančné prostriedky na prípadnú kompletnú výmenu kanalizácie v nehnuteľnosti.

 • Tento spôsob opravy si nevyžaduje finančne náročné výkopové a zemné práce.
Sú pri sanácii potrubia kanalizácie potrebné výkopové a búracie práce?

Kanalizačné stúpačky sú celok, ktorý je dostupný na servisné zásahy a čistenie, prostredníctvom kanalizačnej šachty, servisných otvorov a odvetrávania kanalizačnej stúpačky na streche bytového domu. Sanácia – frézovanie kanalizačného potrubia sa tak dá vykonať bez zásahu do jednotlivých bytov a bytového jadra.

Frézovanie a opravy kanalizácie bez zbytočných búracích a výkopových prác, výrazne predlžujú životnosť kanalizačných stúpačiek a kanalizácie v bytových a v rodinných domoch. Vďaka frézovaniu kanalizačného potrubia môžete ušetriť nemalé finančné prostriedky na prípadnú kompletnú výmenu kanalizácie v nehnuteľnosti.

 • Tento spôsob opravy si nevyžaduje finančne náročné výkopové a zemné práce.
Kedy je vhodná, ako sanácia, frézovanie stúpačky?

Staršie bytové domy boli stavané tak, že na kanalizačné vedenie boli používané liatinové rúry a staršie typy potrubia. Tie sa musia čistiť špeciálnou metódou, aby sa dostatočne odstránili nánosy fosfátov a mastnoty, hrdza, sedimenty a betónové usadeniny, či prerastené korene rastlín. Frézovanie kanalizačného potrubia stúpačiek sa, ako sanácia, používa vtedy, keď nie je možné použiť vysokotlakové čistenie, metličkovanie a krtkovanie.

Frézovanie a opravy kanalizácie bez zbytočných búracích a výkopových prác, výrazne predlžujú životnosť kanalizačných stúpačiek a kanalizácie v bytových a v rodinných domoch. Vďaka frézovaniu kanalizačného potrubia môžete ušetriť nemalé finančné prostriedky na prípadnú kompletnú výmenu kanalizácie v nehnuteľnosti.

 • Tento spôsob opravy si nevyžaduje finančne náročné výkopové a zemné práce.
V akých lokalitách poskytujeme sanáciu bytových stúpačiek?

Sanáciu a rekonštrukciu bytových stúpačiek poskytujeme v celej Slovenskej Republike.

 • Bánovce Nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bojnice, Bratislava, Brezová Pod Bradlom, Brezno, Bytča, Čadca, Čierna Nad Tisou, Detva, Dobšiná, Dolný Kubín, Dubnica Nad Váhom, Dunajská Streda, Fiľakovo, Galanta, Gbely, Gelnica, Giraltovce, Handlová, Hanušovce Nad Topľou, Hlohovec, Hnúšťa, Holíč, Hriňová, Humenné, Hurbanovo, Ilava, Jelšava, Kežmarok, Kolárovo, Komárno, Košice, Kráľovský Chlmec, Krásno Nad Kysucou, Kremnica, Krompachy, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Leopoldov, Levice, Levoča, Lipany, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzev, Medzilaborce, Michalovce, Modra, Modrý Kameň, Moldava Nad Bodvou, Myjava, Námestovo, Nemšová, Nitra, Nová Baňa, Nová Dubnica, Nováky, Nové Mesto Nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Podolínec, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Rajec, Rajecké Teplice, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Sečovce, Senec, Senica, Sereď, Skalica, Sládkovičovo, Sliač, Snina, Spišská Belá, Spišská Nová Ves, Spišská Stará Ves, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Stará Ľubovňa, Stará Turá, Strážske, Stropkov, Stupava, Svätý Jur, Svidník, Svit, Šahy, Šaľa, Šamorín, Šaštín Stráže, Štúrovo, Šurany, Tisovec, Tlmače, Topoľčany, Tornaľa, Trebišov, Trenčianske Teplice, Trenčín, Trnava, Trstená, Turčianske Teplice, Turzovka, Tvrdošín, Veľké Kapušany, Veľký Krtíš, Veľký Meder, Veľký Šariš, Vráble, Vranov Nad Topľou, Vrbové, Vrútky, Vysoké Tatry, Zlaté Moravce, Zvolen, Žarnovica, Želiezovce, Žiar Nad Hronom, Žilina