U nás máte istotu, že kanalizačné potrubie je v dobrých rukách naslovovzatých profesionálov. Poskytujeme komplexné kanalizačné služby.

 • Sanácia potrubia - moderná bezvýkopová oprava potrubia
 • Oprava a montáž kanalizácie
 • Montáž a oprava kanalizačnej prípojky
 • Montáž a oprava vodovodnej prípojky

Pôsobíme v celej Slovenskej Republike:

 • Bratislavský kraj
 • Trnavský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Nitriansky kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Prešovský kraj
 • Košický kraj

U nás máte istotu, že kanalizačné potrubie je v dobrých rukách naslovovzatých profesionálov. Poskytujeme komplexné kanalizačné služby.

 • Sanácia potrubia - moderná bezvýkopová oprava potrubia
 • Oprava a montáž kanalizácie
 • Montáž a oprava kanalizačnej prípojky
 • Montáž a oprava vodovodnej prípojky

Pôsobíme v celej Slovenskej Republike:

 • Bratislavský kraj
 • Trnavský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Nitriansky kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Prešovský kraj
 • Košický kraj

Realizácia prípojky kanalizácie - spoľahlivo

Objednajte si realizáciu prípojky kanalizácie na kľúč. Naše služby zahŕňajú všetky potrebné úkony od výkopových a búracích prác, zabezpečenie materiálu a vybavenie povolení, až po samotnú pokládku sietí. Dotknuté komunikácie uvedieme do pôvodného stavu. Pri finálnej terénnej úprave máme skúsenosti s rôznymi materiálmi: betón, kameň, asfalt.

Dlhoročné skúsenosti s realizáciou kanalizačných prípojok

Používame moderné technológie a kvalitné materiály. Na realizáciu prípojky kanalizácie pre vás vopred spracujeme ponukový rozpočet a následne si nastavíme harmonogram prác.

Pri výkone prác sa postaráme o:

Postup pri realizácii kanalizačnej prípojky

Pred realizáciou prípojky je potrebné, aby klient zabezpečil:

Začiatok

Spracovanie projektovej dokumentácie externým projektantom (pre kanalizačnú prípojku).

1

Podanie Žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii na tlačive BVS, a.s., vrátane požadovaných príloh.

2

Rozkopávkové povolenie od príslušného správcu komunikácií, vytýčenie podzemných vedení v mieste rozkopávky (voda, plyn, kanalizácia, elektrina, optika), spracovanie a schválenie projektu organizácie dopravy.

3

Následne zrealizujeme práce na kanalizačnej prípojke.

4

Po vybudovaní prípojky podá klient Žiadosť o preverenie technických podmienok na pripojenie k verejnej kanalizácii.

5

Výsledok

Po kontrole splnenia technických podmienok príslušným pracovníkom vám bude predložená zmluva o odvádzaní odpadových vôd k podpisu.

6

Kanalizačná prípojka na kľúč

V prípade BVS v Bratislavskom kraji zabezpečíme prípojky kanalizácie na kľúč vrátane podania Žiadosti o preverenie technických podmienok na pripojenie na verejný vodovod.

V prípade TAVOS v Trnavskom kraji zabezpečujeme iba práce na vodovodnej alebo kanalizačnej prípojke. Podanie Žiadosti o preverenie technických podmienok na pripojenie na verejnú kanalizáciu v réžii klienta.

Potrebujete zrealizovať kanalizačnú prípojku? Zavolajte nám a radi vám ponúkneme termín podľa vašich potrieb.

Pošlite nám správu

Sme tu pre vás